Phone 0912 022 45 22
کارشناس پیش فروش و مستغلات کارشناس پیش فروش : آرش تبریزی

Back to the list

اطلاعات کامل درباره شهرک چیتگر 

در ابتدا درباره شهرک چیتگر 

شهرک چیتگر پروژه امام رضا توسط بنیاد تعاون ارتش بتاجا در دست ساخت میباشد

پروژه شهرک چیتگر در قالب 5 پهنه ساخته میشود

که یکی از مدرن ترین شهرک های مسکونی کشور محسوب میشود

A شهرک چیتگر پهنه

B شهرک چیتگر پهنه

C شهرک چیتگر پهنه

D ,E شهرک چیتگر پهنه