سرمایه گذاری در منطقه ۲۲ تهران

Phone 09100152305
کارشناس پیش فروش و مستغلات کارشناس پیش فروش : آرش تبریزی

پروژه های منطقه 22 دریاچه چیتگر

در اینجا به معرفی تعدادی از معتبرترین پروژه های پیش فروش در منطقه 22 تهران دریاچه چیتگر میپردازیم

پروژه های معتبر در منطقه 22 به تعاونی هایی گفته میشود که قبل از پروژه مورد بحث تعدادی پروژه را ساخته و طبق مفاد قرارداد تحویل اعضا یا مالکین داده باشند ابته نداشتن رزومه کاری دلیل بر نفی تعاونی یا پروژه نیست بلکه دقیقا برعکس داشتن رزومه خوب باعث معتبرتر شدن تعاونی میباشد

پروژه های منطقه 22  

Phone 09100152305
کارشناس پیش فروش و مستغلات کارشناس پیش فروش : آرش تبریزی