Address تهران , شهرک گلستان, بلوار امیرکبیر, خیابان جواد الائمه, پلاک 11
Phone 09120224522
Phone 021-44769006
Phone 021-44769005
Phone 021-44748674
Phone 021-44748678

قانون 20 80 اصل پارتو 

قانون 20/80 یکی از سودمند ترین قوانین در زمینه مدیریت زمان و زندگی میباشد

نام دیگر این قانون اصل پارتو است که بنام بنیان گذار آن ویلفردو پارتو اقتصاد دان ایتالیایی گذاشته شده و

 ویلفرد پارتو برای اولین بار در سال 1895 این موضوع  قانون 20 80 را در نوشته های خود مطرح نمود

 

اصل 20 80 

اصل پارتو یا قانون 2080 

طبق اصل 2080 یا همان قانون پارتو 80 درصد فعالیت های شما مسبب 20 درصد از موفقیت های شما میباشد و همینطور 20 درصد فعالیت های شما مسبب 80 درصد موفقیت های شما میباشد

 بیشتر استفاده از قانون 2080 در زمینه اقتصاد و درآمد میباشد 

 قانون 2080 بیانگر اهمیت این مطلب مهم میباشد که هدف گذاری و برنامه ریزی باعث موفقیت در زندگی روزمره و کار و درامد میباشدشما نمیتوانید مشخص کنید که این 20 درصد مشتریان یا فعالیت های شما کدامند اما میتوانید 80 درصد برآیند را حس کنید

 برای همه ما پیش آمده است که گاهی از فعالیتی که هزینه ( زمان پول فعالیت فیزیکی) زیادی صرف آن نمیکنیم اما دراخر متوجه برآینده بسیار مطلوبی از آن فعالیت میشویم20 درصد مشتریان ما 80 درصد درآمد ما را تامین میکند

 

 

  مدیریت زمان در قانون 2080

 مدیریت زمان یا تحت کنترل در آوردن جریان وقایع میباشد با استفاده از مدیریت زمان همیشه آزاد خواهید بود که فعالیت بعدی خود و نیز فعالیت پس از آن را انتخاب کنید توانایی شما در انتخاب میان کارهای با اهمیت و کم اهمیت کلید تعیین میزان موفقیت شما در زندگی و کار است

 افراد موثر و سازنده همیشه خود را موظف می کنند تا انجام کارهای مهمی را که در پیش رو دارند در نتیجه این افراد بسیار از افراد معمولی کارایی دارند و به همین دلیل بسیار خوشبخت تر هستند

 

 شما هم باید به همین روش کارکنید

 

 

 نتیجه گیری از قانون 20 80

 همین امروز لیستی از تمامی هدف ها، فعالیت، پروژه ها و مسئولیت های خود تهیه کنید.

 کدامیک از آنها جزء 10 تا 20 درصد از کارهایی هستند که 80 یا 90 درصد از نتایج مورد نظر شما را به بار می آورند یا می توانند از همین امروز تصمیم بگیرید که وقت بیشتری را صرف فعالیت های معدودی بکنید

 که می توانند در زندگی شما تحول واقعی ایجاد کنند و وقت کمتری را صرف فعالیت های کم اهمیت تر بکنید