پیش فروش آپارتمان در منطقه 22 

تبریزی 305 0152 0910

پیش فروش در منطقه 22

دفاتر اسناد رسمی منطقه 22 

لیست دفاتر رسمی شهرک گلستان

دفتر اسناد رسمی
دفتر 930
خیابان 27 دهکده روبروی ترهبار
44171314-44171313
دفتر اسناد رسمی
دفتر 886
شهرک راه آهن بلوار گلها نبش یاس 1
44720934-5
دفتر اسناد رسمی
دفتر 1162
شهرک راه آهن بلوار گلهل نبش بنفشه1
44729444
دفتر اسناد رسمی
دفتر 1494
 شهرک راه آهن بلوار امیرکبیر پ 177
44712394
دفتر اسناد رسمی
دفتر254
بلوار دهکده المپیک روبروی ترهبار
44109900
دفتر اسناد رسمی
دفتر 56
آزادشهر-20متری دوم-ششم غربی-روبروی مسجد
44190448

محبوبترین پروژه ها

پهنه بی شهرک چیتگر
بلوار پژوهش
مرحله : اسکلت
تاتحویل : 30 ماه
پروژه لکسون
ساحل شرقی دریاچه
مرحله : اسکلت
تاتحویل : 30ماه
پروژه سپانیر
میدان ساحل
مرحله : نازک کاری
تاتحویل : 12 ماه
پروژه فرزانگان
بلوار کوهک
مرحله : اسکلت
تا تحویل : 30 ماه
پهنه سی شهرک چیتگر
بلوار پژوهش
مرحله : اسکلت
تا تحویل : 40 ماه
پروژه آرتمیس
ساحل شمالی دریاچه
مرحله : اسکلت
تاتحویل : 36 ماه
پروژه خرازی
بلوار اردستانی
مرحله : دیوار چینی
تا تحویل : 30 ماه
پروژه ملت 2
میدان موج
مرحله : اسکلت
تاتحویل : 30 ماه